I et biologisk toalett omdannes avfallet til kompost og væsken fordamper. Generelt deles biologiske toaletter inn i 2 grupper, store og små systemer. De store kjennetegnes ved at kompostbeholderen plasseres under gulv og toalettstolen inne (Superdassen og Separett Villa 9020). De små systemene kjennetegnes ved at toalett og kompostering er sammenbygd i en og samme konstruksjon som plasseres rett på gulvet i toalettrommet (Separett Villa og Weekend). Valget blir gjerne relatert til den fysiske plassen man har og hvor ofte man aksepterer å tømme. En variant av biologiske toaletter er separasjonstoaletter. Behovet for lagringskapasitet minsker kraftig når urinen, som står for cirka 85 % av avfallet, separeres bort. Det faste avfallet havner i beholderen inne i toalettet. Alle modellene fra Separett har denne unike fordelen med urinseparering. Det finnes også biologiske toaletter som baserer seg på varmkompostering (krever 230 volt), Superdassen med strøm har denne fordelen.

Biotoalett Separett Villa 9000, 230 volt

kr 10 995
Biotoalettet Separett Villa 9000 fra Mc lea tilsvarer et moderne WC i design, stabilitet og bruk. Toalettet passer for hytter med innlagt strøm, men uten vann og kloakk.

Biotoalett Separett Villa 9010, 12 volt

kr 10 995

Biotoalettet Separett Villa 9010 fra Mc lea tilsvarer et moderne WC i design, stabilitet og bruk. Toalettet passer for hytter med solcelleanlegg, uten vann og kloakk.