Gode betingelser til landbruket

Bøndenes Innkjøpslag SA har i mer enn 30 år jobbet for gunstige priser på landbruksprodukter til lokale bønder. Vi har forhandleravtale med Felleskjøpet Rogaland Agder SA og er en stor leverandør av kraftfôr, tilskuddsfôr, konserveringsmidler, plantevernmidler, gjødsel, kalk, såkorn, såfrø, plantevernmidler og andre driftsmidler til landbruket.
I butikken finner du et bredt utvalg av tilskuddsfôr og husdyrrekvisita til de fleste husdyrslag, samt spon og strø, drensrør og deler, nettinggjerder, grinder, med mer.

Ønsker du å bli medlem, bestille varer eller har spørsmål? Ta kontakt på telefon: 51 66 08 81 eller epost: post@innkjopslaget.no. Vi har de samme betingelsene på tonnvarer som FKRA og har i tillegg gunstige betalingsbetingelser.

Besøk oss i Hoveveien 80 på Sandnes.

Tørr sagflis og kutterflis

Vi er leverandør av TTS strø og kutterflis. Vi har store mengder TTS strø på lager og kutterflis forventes levert i slutten av Januar 2024. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Ammeku med kalv på beite

Kraftfôr til kalv, melkeku og ammeku

Hos Bøndenes innkjøpslag finner du kraftfôr til kalv, melkeku og ammeku. Ønsker du hjelp med å velge riktig fôr? Kom gjerne innom butikken vår eller ta kontakt på telefon: 51 66 08 81 eller epost: post@innkjopslaget.no.

To sauer på beite

Kraftfôr for sau

FORMEL Sau-sortimentet er utvidet fordi forholdene og fôringsstrategien hos de enkelte saueholderne er ulik. FORMEL Sau-sortimentet er tilpasset sauen sine behov.

griser

Kraftfôr for svin

Kraftfôr til purker, smågris, og slaktegris.